(47kB)

Jest taka wieś malowniczo położona,
gdzie każda istota pod jej wpływem jest rozkojarzona.
Jest taka wieś, która swego uroku Borom Tucholskim dodaje,
tu każde miejsce bliskim sercu się staje.
W niej szum fal jeziora rozlega się dookoła,
a piękna plaża urokiem swym woła.
To miejsce na cześć Zbysława - BYSŁAWIEM nazwano.

H. Śledź


PRZYGOTOWANIA DO URODZIN

           W związku z obchodami jubileuszu naszej wsi na zebraniu wiejskim został powołany Komitet Wykonawczy 700-lecia Bysławia.
W skład jego wchodzą :
1) Włodzimierz Dębicki - przewodniczący zespołu,
2) Janina Ostrowicka - sekretarz zespołu,
3) Feliks Bonk - skarbnik zespołu,
4) Alojzy Ornowski - członek,
5) Jagwiga Pik - członek,
6) Franciszek Szrajber - członek,
7) Wojciech Słupiński - członek,
8) Argymir Iwicki - członek - dziennikarz,
9) Hanna Śledź - członek.


         Następnym etapem było zawiązanie się Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia, którego przewodniczącym został Janusz Kiedrowski, a jego zastępcą Alojzy Ornowski.
W skład jego łącznie z zespołem wykonawczym wchodzi 46 członków i są to :
1) Lucyna Andrysiak - przewodnicząca Sejmiku woj. kujawsko-pomorskiego,
2) Barbara Hyla-Makowska - poseł na Sejm RP,
3) Dorota Maria Kempka - senator,
4) Waldemar Achramowicz - marszałek Sejmiku,
5) Jan Szopiński - v-ce marszałek Sejmiku,
6) Eugeniusz Kłopotek - poseł na Sejm RP,
7) Andrzej Wegner - starosta tucholski,
8) Wojciech Ziółkowski - przewodniczący Rady Powiatu Tuchola,
9) Renata Basta - radna Sejmiku woj. kujawsko-pomorskiego,
10) Michał Skałecki - wójt Gminy Lubiewo,
11) Janusz Kiedrowski - przewodniczący Rady Gminy Lubiewo,
12) Antoni Górecki - sołtys Bysławia,
13) Zygmunt Politowski - komendant wojewódzki PSP,
14) Jerzy Pietrzak - komendant powiatowy PSP w Tucholi,
15) Roman Kaźmierczak- komendant wojewódzki PSP (mazowieckie),
16) Dariusz Wojnowski - dyrektor Biura KG PSP,
17) Roman Pawłowski - prezes wojewódz. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki,
18) Bronisław Kłosowicz - honorowy prezes OSP Bysław,
19) Zygmunt Pownuk - honorowy prezes OSP Bysław,
20) ks. Aleksander Ostrowski - proboszcz Parafii Bysław,
21) Krystyna Milczewska - emerytowana nauczycielka,
22) Adam Ostrowicki - prezes OSP Bysław,
23) Janina Zielińska - przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kobiet,
24) Alfons Kobierowski - emerytowany mistrz ślusarski,
25) Julian Topoliński - emerytowany rybak,
26) Melania Piasek - emerytowany rolnik,
27) Jerzy Glazik - emerytowany rolnik,
28) Janina Klejbor - emerytowany rolnik,
29) Irena Giersz - emerytowany rolnik,
30) Edward Muntowski - rolnik,
31) Eugeniusz Kołodziejski - prezes RSP Bysław,
32) Marian Glazik - emeryt, przewodniczący GRN Bysław,
33) Jerzy Ortmann - Towarzystwo Ubezp. i Reasek. Warta, Gazeta Tucholska,
34) Hanna Urban - dyrektor Szkoły Podstawowej w Bysławiu,
35) Roman Chmara - dyrektor Gimnazjum w Bysławiu,
36)Pawłowski - dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich,
37) Adam Wenda - nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica.


        Dnia 24.11.2000 r w Domu Strażaka odbyło się uroczyste, pierwsze zebranie Komitetu Obchodów 700-lecia, na którym członkowie otrzymali AKTY POWOŁANIA.          Spotkanie przebiegało w rodzinnej atmosferze. Członkowie Komitetu deklarowali swoją pomoc w przygotowaniu obchodów naszego święta, min. zabrała głos :

Lucyna Andrysiak - przewodnicząca Sejmiku wojewódzkiego - była pełna zachwytu dla naszej miejscowości - "To ewenement, że tak mała miejscowość organizuje obchody swoich urodzin. Robią to miasta i miasteczka, ale niezbyt często zdarza się, aby uczyniła to wieś i to w dodatku nie będąca siedzibą gminy"- powiedziała.

         Bardzo jesteśmy wdzięczni za tak miłe dla nas słowa, ale BYSŁAW jest mimo wszystko dużą miejscowością. Pod względem liczby mieszkańców zajmujemy czwarte miejsce
w powiecie i ze swej strony deklarujemy, że zrobimy wszystko, aby nasz jubileusz był niezapomnianym wydarzeniem i na długo pozostał w naszych sercach.
 
(39kB)
(40kB)
W. Dębicki wręcza AKT POWOŁANIA
Pani Irenie Giersz
Członkowie Komtetu od lewej :
L. Andrysiak, J. Szopiński, R. Basta, M. Skałecki


NASZE PLANY
 
          Inauguracyjna impreza urodzinowa odbędzie się dnia 16 czerwca 2001 r. Aby jej przebieg uświetnić, a co za tym idzie zdobyć środki finansowe na koszty związane
z przygotowaniem święta, wydaliśmy kalendarz o Bysławiu w nakładzie 600 egzemplarzy. Każdy z nich został sprzedany jako cegiełka naszego przedsięwzięcia.
Oprócz tego na wiosnę planujemy zasadzenie na naszym terenie 70 szlachetnych drzew. Prawo do zasadzenia każdego z nich będzie można wykupić sobie w drodze licytacji. Nabywający takie prawo otrzyma dwa Certyfikaty, jeden z nich do rodzinnego archiwum, drugi zaś wraz ze zdjęciem będzie zakopany w butelce pod wylicytowanym drzewem.
         Aby naszą miejscowość upiększyć i nadać jej trwały ślad naszego święta, nieopodal cmentarza, na skwerku  przy  trasie w  kierunku  Tucholi  powstanie Lapidarium, tzn.
z 7 ogromnych kamieni, z czego każdy  z  nich  ma  przedstawiać 100  kolejnych  lat,  utworzymy  bryłę. Obok  niego  powstanie  droga i parking. Uroku całości dodadzą zasadzone drzewa i zasiana trawa.
         W dniu 23 lutego odbędzie się wyjątkowy BAL 700-lecia zorganizowany przez Komitet Wykonawczy 700-lecia wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Bysławiu. Bal przewidziany jest na 180 osób i strojem obowiązkowym jest przebranie karnawałowe.